Privacyverklaring

Om het mogelijk te maken je van diensten van Roompot Shop te voorzien, is het nodig dat wij specifieke informatie van jou registeren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met jouw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij je laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je een bestelling bij ons plaatst, onze website bezoekt of wanneer wij contact met je hebben en is voor het laatst gewijzigd op 13 september 2019.

Wie zijn wij?

Online shop services (hierna ook: Roompot Shop) is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roompot Service B.V. Roompot Service B.V. is gezamenlijk met Roompot Recreatie Beheer B.V. verantwoordelijk voor een juiste verwerking van jouw persoonsgegevens. Beide entiteiten zijn gevestigd te Goes, aan de Schuverweg 2 (4462 HK).

Welke gegevens verzamelen wij van jou en waarom?

Het plaatsen van een bestelling
Wanneer je een bestelling plaatst op onze website registreren wij standaard de gegevens van jou die noodzakelijk zijn om de bestelling in behandeling te nemen.

NAW-gegevens en e-mailadres
Jouw naam en adresgegevens registreren wij om de bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen rondom jouw bestelling. De factuur ontvang je op het door jouw opgegeven e-mailadres.

Telefoonnummer
In het geval dat wij snel met je dienen te communiceren over een door jou geplaatste bestelling of boeking kunnen wij telefonisch contact met je opnemen.

Bezoek website

Als je gebruikmaakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL je komt, naar welke URL je toe gaat, welke browser je gebruikt, jouw IP-adres en de datum en tijd waarop je toegang hebt gehad tot onze website. Ook verzamelen wij gegevens over de hardware, software en internetbrowser die je gebruikt.We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Roompot Shop is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?

De Roompot Shop maakt op de website gebruik van cookies en andere technologieën. Graag verwijzen wij naar onze Cookie Policy voor meer informatie hierover.

Contact met onze klantenservice

Onze klantenservice staat je graag te woord in het geval dat je een vraag hebt over je bestelling.

Online contact
Als je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website worden jouw naam, woonplaats en e-mailadres geregistreerd. Het registreren van de gegevens is noodzakelijk om met je te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om je vraag snel en efficiënt te beantwoorden en je gegevens erbij te zoeken.

Telefonisch contact
Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice kunnen een aantal controlevragen aan je gesteld worden, om er zeker van te zijn dat jouw gegevens niet bij iemand anders terecht komen. Telefoongespreken nemen wij niet op.

Wat zijn de grondslagen?

Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een bestelling. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de Roompot Shop. Wanneer je de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kun je geen gebruikmaken van onze diensten.

Voor verwerking van jouw gegevens tijdens contactmomenten met onze klantenservice bestaat een gerechtvaardigd belang van de Roompot Shop. Wij zijn hierdoor in staat om je vraag of opmerking in behandeling te kunnen nemen en je snel te kunnen voorzien van een antwoord.

Verwerking van een aantal van jouw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de aan jou toegezonden facturen zeven jaar te bewaren.

Mochten wij meer gegevens van je willen weten, dan vragen wij altijd jouw toestemming hiervoor.

Aan welke partijen geven wij jouw persoonsgegevens door?

Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met jouw gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De financiële administratie met betrekking tot de Roompot Shop bewaren wij 7 jaar. Dit betekent dat al jouw gegevens en documenten die betrekking hebben op financiële transacties tussen u en de Roompot Shop nog 7 jaar na je aankoop bewaard blijven.

Ontvangen of verzonden e-mailberichten en door jou ingevulde contactformulieren bewaren wij maximaal 10 jaar.

Wat zijn je rechten?

Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering
Als jouw persoonsgegevens door de Roompot Shop verwerkt worden, dan heb je het recht om een afschrift te ontvangen van de over jou verzamelde gegevens. Je hebt tevens het recht om jouw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen. Een verzoek daartoe kun je richten aan het e-mailadres: privacy@roompot.nl. Je kunt je verzoek ook schriftelijk verzenden naar Roompot Shop, Postbus 6, 4460 AA, Goes. Roompot zal binnen een maand op je verzoek reageren.

Als uit het afschrift blijkt dat jouw gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar jouw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van de Roompot Shop thuishoren, dan kun je Roompot vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kun je het bovengenoemde (e-mail)adres of postadres gebruiken.

Recht op het intrekken van toestemming
Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen je gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming dan niet verder verwerken.

Klachten
Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je ons dit laten weten door ons een e-mailbericht (privacy@roompot.nl) of brief te sturen (Roompot, Postbus 6, 4460 AA, Goes ). Wij zullen ons best doen om je klacht te verhelpen. Je hebt ook het recht om je klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • Eenvoudig bestellen
  • Veilig online betalen
  • Bezorging bij jou thuis

Contactgegevens

Veilig betalen met